LA FICCIÓ: INVENCIÓ, PERCEPCIÓ I RECORD

Saša Stanišić
Orígens
Traducció d’Eva Garcia Pinos
Angle Editorial, 2021, 365 pàgs.

Portada del llibre «Orígens», de l’escriptor bòsnio-alemany Saša Stanišić

per Anna Rossell

No resulta fàcil enquadrar aquest llibre en un gènere literari; cal tenir en compte el que el propi autor declara al començament del text sobre la relació ficció-realitat: «La ficció, com jo l’entenc, constitueix un món propi en comptes de representar el nostre, […], és un sistema obert d’invenció, percepció i record que està frec a frec amb la realitat».

Feta la puntualització, val a dir que el llibre és un periple per la memòria del seu autor, que, per mor de la seva biografia personal, ens porta de viatge pel nucli central del que defineix l’Europa de les darreries del segle XX i el que portem del XXI. Així, més enllà d’un llibre de memòries, aquest també és un retrat de l’Europa actual, un mirall en què ens reflectim els europeus.

Saša Stanišić (Visegrad —Iugoslàvia, 1978—), que fugí del país amb la seva família a causa de la guerra de Bòsnia el 1992, arrelà a Alemanya on viu des dels catorze anys. Amb aquesta edat ja era prou conscient com per desenvolupar una mirada observadora i una memòria crítica dels esdeveniments i les vivències. Això aporta riquesa al contingut, que ens permet compartir les vicissituds d’una família de refugiats a Alemanya, on els pares (mare sèrbia, d’ascendència bòsnio-musulmana i pare croat, tots dos amb titulació universitària) van haver d’exercir feines residuals. La vida a un barri marginal de Heidelberg, les experiències escolars en una escola multinacional del fill, l’autor del llibre, i les relacions adolescents d’immigrants i refugiats.
Les visites del jove Stanišić a l’àvia, a Bòsnia, ens permeten un tast sensible i molt significatiu de la guerra dels Balcans i de les seves conseqüències, així com de la panoràmica actual de la zona, conduïts per la mà de qui ha estat del lloc i havent emigrat ha guanyat perspectiva sobre els esdeveniments. No només pels canvis que ell mateix percep en la regió, sinó també per les històries a què remet amb la retrobada amb familiars i coneguts.

Indispensable reflexionar sobre el títol Orígens i el significat de la paraula, un concepte que l’autor vol posar en qüestió per convidar a la reflexió. Sovintegen els moments en què Stanišić fa al·lusió directa o indirecta a la pregunta. Val a dir que preguntar-se sobre l’orígen no és el mateix que preguntar-se sobre la identitat. A les referències que fa sobre aquesta qüestió l’autor diferencia sense dir-ho explícitament entre ambdós conceptes. Ell convida a plantejar-nos aquesta diferència. El que ell fa amb aquest llibre és un exercici de cerca dels orígens, no de la identitat, que, evidentment, evoluciona constantment en funció de tantes vivències i emocions en diversos i diversificats contexts socio-culturals.

Saša Stanišić ha estat traduït a més de trenta llengües i Orígens ha estat guardonat amb el Premi Alemany del Llibre 2019. El llibre també s’ha publicat en espanyol, en traducció de Belén Santana López de la mà d’Alianza Editorial.

© Anna Rossell
(Escriptora, crítica literària i gestora cultural)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Rossell_Ibern
http://www.annarossell.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Rossell_Ibern
https://twitter.com/Raboliut

L’escriptor bòsnio-alemany Saša Stanišić